Friday, 18 October 2019 | 00:04
SPONSORS

Houston Bunker Prices

Bunker Prices in Houston
Saturday, 05 October, 2019</br>Price: 414 Sunday, 06 October, 2019</br>Price: 395 Monday, 07 October, 2019</br>Price: 432.39 Tuesday, 08 October, 2019</br>Price: 397.6 Wednesday, 09 October, 2019</br>Price: 393 Saturday, 12 October, 2019</br>Price: 393.36 Sunday, 13 October, 2019</br>Price: 393.36 Monday, 14 October, 2019</br>Price: 393.36 Tuesday, 15 October, 2019</br>Price: 375 Friday, 18 October, 2019</br>Price: 385 Saturday, 05 October, 2019</br>Price: 468.5 Sunday, 06 October, 2019</br>Price: 468.5 Monday, 07 October, 2019</br>Price: 468.5 Tuesday, 08 October, 2019</br>Price: 468.5 Wednesday, 09 October, 2019</br>Price: 468.5 Saturday, 12 October, 2019</br>Price: 468.5 Sunday, 13 October, 2019</br>Price: 468.5 Monday, 14 October, 2019</br>Price: 468.5 Tuesday, 15 October, 2019</br>Price: 468.5 Friday, 18 October, 2019</br>Price: 468.5 Saturday, 05 October, 2019</br>Price: 618 Sunday, 06 October, 2019</br>Price: 597 Monday, 07 October, 2019</br>Price: 629.25 Tuesday, 08 October, 2019</br>Price: 607.09 Wednesday, 09 October, 2019</br>Price: 621.2 Saturday, 12 October, 2019</br>Price: 618.09 Sunday, 13 October, 2019</br>Price: 621.3 Monday, 14 October, 2019</br>Price: 605.75 Tuesday, 15 October, 2019</br>Price: 618.46 Friday, 18 October, 2019</br>Price: 620
 
IFO380 in Houston   vs.  
Saturday, 05 October, 2019</br>Price: 414 Sunday, 06 October, 2019</br>Price: 395 Monday, 07 October, 2019</br>Price: 432.39 Tuesday, 08 October, 2019</br>Price: 397.6 Wednesday, 09 October, 2019</br>Price: 393 Saturday, 12 October, 2019</br>Price: 393.36 Sunday, 13 October, 2019</br>Price: 393.36 Monday, 14 October, 2019</br>Price: 393.36 Tuesday, 15 October, 2019</br>Price: 375 Friday, 18 October, 2019</br>Price: 385
 
DAY PRICE CHANGE
F Oct 18 385.00 10
T Oct 15 375.00 -18.36
M Oct 14 393.36 0
S Oct 13 393.36 0
S Oct 12 393.36 0.360000000000014
W Oct 09 393.00 -4.60000000000002
T Oct 08 397.60 -34.79
M Oct 07 432.39 37.39
S Oct 06 395.00 -19
S Oct 05 414.00 10
W Oct 02 404.00 -3.5
T Oct 01 407.50 -34.5
M Sep 30 442.00 0
S Sep 29 442.00 0
S Sep 28 442.00 0
W Sep 25 442.00 -10.5
T Sep 24 452.50 -19
M Sep 23 471.50 -4.5
S Sep 22 476.00 -3.5
S Sep 21 479.50
IFO180 in Houston   vs.  
Saturday, 05 October, 2019</br>Price: 468.5 Sunday, 06 October, 2019</br>Price: 468.5 Monday, 07 October, 2019</br>Price: 468.5 Tuesday, 08 October, 2019</br>Price: 468.5 Wednesday, 09 October, 2019</br>Price: 468.5 Saturday, 12 October, 2019</br>Price: 468.5 Sunday, 13 October, 2019</br>Price: 468.5 Monday, 14 October, 2019</br>Price: 468.5 Tuesday, 15 October, 2019</br>Price: 468.5 Friday, 18 October, 2019</br>Price: 468.5
DAY PRICE CHANGE
F Oct 18 468.50 0
T Oct 15 468.50 0
M Oct 14 468.50 0
S Oct 13 468.50 0
S Oct 12 468.50 0
W Oct 09 468.50 0
T Oct 08 468.50 0
M Oct 07 468.50 0
S Oct 06 468.50 0
S Oct 05 468.50 9.5
W Oct 02 459.00 -12.5
T Oct 01 471.50 5
M Sep 30 466.50 -25
S Sep 29 491.50 0
S Sep 28 491.50 -14
W Sep 25 505.50 -34
T Sep 24 539.50 -17
M Sep 23 556.50 15.5
S Sep 22 541.00 -16.5
S Sep 21 557.50
MDO in Houston   vs.  
DAY PRICE CHANGE
F Oct 18 0
T Oct 15 0
M Oct 14 0
S Oct 13 0
S Oct 12 0
W Oct 09 0
T Oct 08 0
M Oct 07 0
S Oct 06 0
S Oct 05 0
W Oct 02 0
T Oct 01 0
M Sep 30 0
S Sep 29 0
S Sep 28 0
W Sep 25 0
T Sep 24 0
M Sep 23 0
S Sep 22 0
S Sep 21
MGO in Houston   vs.  
Saturday, 05 October, 2019</br>Price: 618 Sunday, 06 October, 2019</br>Price: 597 Monday, 07 October, 2019</br>Price: 629.25 Tuesday, 08 October, 2019</br>Price: 607.09 Wednesday, 09 October, 2019</br>Price: 621.2 Saturday, 12 October, 2019</br>Price: 618.09 Sunday, 13 October, 2019</br>Price: 621.3 Monday, 14 October, 2019</br>Price: 605.75 Tuesday, 15 October, 2019</br>Price: 618.46 Friday, 18 October, 2019</br>Price: 620
DAY PRICE CHANGE
F Oct 18 620.00 1.53999999999996
T Oct 15 618.46 12.71
M Oct 14 605.75 -15.55
S Oct 13 621.30 3.20999999999992
S Oct 12 618.09 -3.11000000000001
W Oct 09 621.20 14.11
T Oct 08 607.09 -22.16
M Oct 07 629.25 32.25
S Oct 06 597.00 -21
S Oct 05 618.00 -4.5
W Oct 02 622.50 -8
T Oct 01 630.50 -28.5
M Sep 30 659.00 0
S Sep 29 659.00 0
S Sep 28 659.00 0
W Sep 25 659.00 -13.5
T Sep 24 672.50 1
M Sep 23 671.50 27.5
S Sep 22 644.00 -28
S Sep 21 672.00
SPONSORS

NEWSLETTER