Sunday, 27 September 2020 | 03:25
SPONSORS

Halifax Bunker Prices

Bunker Prices in Halifax
Sunday, 13 September, 2020</br>Price: 425 Monday, 14 September, 2020</br>Price: 425 Tuesday, 15 September, 2020</br>Price: 425 Wednesday, 16 September, 2020</br>Price: 425 Saturday, 19 September, 2020</br>Price: 425 Sunday, 20 September, 2020</br>Price: 425 Monday, 21 September, 2020</br>Price: 425 Tuesday, 22 September, 2020</br>Price: 425 Wednesday, 23 September, 2020</br>Price: 425 Sunday, 27 September, 2020</br>Price: 425 Sunday, 13 September, 2020</br>Price: 752 Monday, 14 September, 2020</br>Price: 752 Tuesday, 15 September, 2020</br>Price: 752 Wednesday, 16 September, 2020</br>Price: 752 Saturday, 19 September, 2020</br>Price: 752 Sunday, 20 September, 2020</br>Price: 752 Monday, 21 September, 2020</br>Price: 752 Tuesday, 22 September, 2020</br>Price: 752 Wednesday, 23 September, 2020</br>Price: 752 Sunday, 27 September, 2020</br>Price: 752 Sunday, 13 September, 2020</br>Price: 614.5 Monday, 14 September, 2020</br>Price: 614.5 Tuesday, 15 September, 2020</br>Price: 614.5 Wednesday, 16 September, 2020</br>Price: 614.5 Saturday, 19 September, 2020</br>Price: 614.5 Sunday, 20 September, 2020</br>Price: 614.5 Monday, 21 September, 2020</br>Price: 614.5 Tuesday, 22 September, 2020</br>Price: 614.5 Wednesday, 23 September, 2020</br>Price: 614.5 Sunday, 27 September, 2020</br>Price: 614.5
 
IFO380 in Halifax   vs.  
Sunday, 13 September, 2020</br>Price: 425 Monday, 14 September, 2020</br>Price: 425 Tuesday, 15 September, 2020</br>Price: 425 Wednesday, 16 September, 2020</br>Price: 425 Saturday, 19 September, 2020</br>Price: 425 Sunday, 20 September, 2020</br>Price: 425 Monday, 21 September, 2020</br>Price: 425 Tuesday, 22 September, 2020</br>Price: 425 Wednesday, 23 September, 2020</br>Price: 425 Sunday, 27 September, 2020</br>Price: 425
 
DAY PRICE CHANGE
S Sep 27 425.00 0
W Sep 23 425.00 0
T Sep 22 425.00 0
M Sep 21 425.00 0
S Sep 20 425.00 0
S Sep 19 425.00 0
W Sep 16 425.00 0
T Sep 15 425.00 0
M Sep 14 425.00 0
S Sep 13 425.00 0
S Sep 12 425.00 0
W Sep 09 425.00 0
T Sep 08 425.00 0
M Sep 07 425.00 0
S Sep 06 425.00 0
S Sep 05 425.00 0
W Sep 02 425.00 0
T Sep 01 425.00 0
M Aug 31 425.00 0
S Aug 30 425.00 0
S Aug 29 425.00
IFO180 in Halifax   vs.  
Sunday, 13 September, 2020</br>Price: 752 Monday, 14 September, 2020</br>Price: 752 Tuesday, 15 September, 2020</br>Price: 752 Wednesday, 16 September, 2020</br>Price: 752 Saturday, 19 September, 2020</br>Price: 752 Sunday, 20 September, 2020</br>Price: 752 Monday, 21 September, 2020</br>Price: 752 Tuesday, 22 September, 2020</br>Price: 752 Wednesday, 23 September, 2020</br>Price: 752 Sunday, 27 September, 2020</br>Price: 752
DAY PRICE CHANGE
S Sep 27 752.00 0
W Sep 23 752.00 0
T Sep 22 752.00 0
M Sep 21 752.00 0
S Sep 20 752.00 0
S Sep 19 752.00 0
W Sep 16 752.00 0
T Sep 15 752.00 0
M Sep 14 752.00 0
S Sep 13 752.00 0
S Sep 12 752.00 0
W Sep 09 752.00 0
T Sep 08 752.00 0
M Sep 07 752.00 0
S Sep 06 752.00 0
S Sep 05 752.00 0
W Sep 02 752.00 0
T Sep 01 752.00 0
M Aug 31 752.00 0
S Aug 30 752.00 0
S Aug 29 752.00
MDO in Halifax   vs.  
DAY PRICE CHANGE
S Sep 27 0
W Sep 23 0
T Sep 22 0
M Sep 21 0
S Sep 20 0
S Sep 19 0
W Sep 16 0
T Sep 15 0
M Sep 14 0
S Sep 13 0
S Sep 12 0
W Sep 09 0
T Sep 08 0
M Sep 07 0
S Sep 06 0
S Sep 05 0
W Sep 02 0
T Sep 01 0
M Aug 31 0
S Aug 30 0
S Aug 29
MGO in Halifax   vs.  
Sunday, 13 September, 2020</br>Price: 614.5 Monday, 14 September, 2020</br>Price: 614.5 Tuesday, 15 September, 2020</br>Price: 614.5 Wednesday, 16 September, 2020</br>Price: 614.5 Saturday, 19 September, 2020</br>Price: 614.5 Sunday, 20 September, 2020</br>Price: 614.5 Monday, 21 September, 2020</br>Price: 614.5 Tuesday, 22 September, 2020</br>Price: 614.5 Wednesday, 23 September, 2020</br>Price: 614.5 Sunday, 27 September, 2020</br>Price: 614.5
DAY PRICE CHANGE
S Sep 27 614.50 0
W Sep 23 614.50 0
T Sep 22 614.50 0
M Sep 21 614.50 0
S Sep 20 614.50 0
S Sep 19 614.50 0
W Sep 16 614.50 0
T Sep 15 614.50 0
M Sep 14 614.50 0
S Sep 13 614.50 0
S Sep 12 614.50 0
W Sep 09 614.50 0
T Sep 08 614.50 0
M Sep 07 614.50 0
S Sep 06 614.50 0
S Sep 05 614.50 0
W Sep 02 614.50 0
T Sep 01 614.50 0
M Aug 31 614.50 0
S Aug 30 614.50 0
S Aug 29 614.50
SPONSORS

NEWSLETTER