Saturday, 16 February 2019 | 05:50
SPONSORS

Halifax Bunker Prices

Bunker Prices in Halifax
Sunday, 03 February, 2019</br>Price: 425 Monday, 04 February, 2019</br>Price: 425 Tuesday, 05 February, 2019</br>Price: 425 Wednesday, 06 February, 2019</br>Price: 425 Thursday, 07 February, 2019</br>Price: 425 Sunday, 10 February, 2019</br>Price: 425 Monday, 11 February, 2019</br>Price: 425 Wednesday, 13 February, 2019</br>Price: 425 Thursday, 14 February, 2019</br>Price: 425 Saturday, 16 February, 2019</br>Price: 425 Sunday, 03 February, 2019</br>Price: 752 Monday, 04 February, 2019</br>Price: 752 Tuesday, 05 February, 2019</br>Price: 752 Wednesday, 06 February, 2019</br>Price: 752 Thursday, 07 February, 2019</br>Price: 752 Sunday, 10 February, 2019</br>Price: 752 Monday, 11 February, 2019</br>Price: 752 Wednesday, 13 February, 2019</br>Price: 752 Thursday, 14 February, 2019</br>Price: 752 Saturday, 16 February, 2019</br>Price: 752 Sunday, 03 February, 2019</br>Price: 614.5 Monday, 04 February, 2019</br>Price: 614.5 Tuesday, 05 February, 2019</br>Price: 614.5 Wednesday, 06 February, 2019</br>Price: 614.5 Thursday, 07 February, 2019</br>Price: 614.5 Sunday, 10 February, 2019</br>Price: 614.5 Monday, 11 February, 2019</br>Price: 614.5 Wednesday, 13 February, 2019</br>Price: 614.5 Thursday, 14 February, 2019</br>Price: 614.5 Saturday, 16 February, 2019</br>Price: 614.5
 
IFO380 in Halifax   vs.  
Sunday, 03 February, 2019</br>Price: 425 Monday, 04 February, 2019</br>Price: 425 Tuesday, 05 February, 2019</br>Price: 425 Wednesday, 06 February, 2019</br>Price: 425 Thursday, 07 February, 2019</br>Price: 425 Sunday, 10 February, 2019</br>Price: 425 Monday, 11 February, 2019</br>Price: 425 Wednesday, 13 February, 2019</br>Price: 425 Thursday, 14 February, 2019</br>Price: 425 Saturday, 16 February, 2019</br>Price: 425
 
DAY PRICE CHANGE
S Feb 16 425.00 0
T Feb 14 425.00 0
W Feb 13 425.00 0
M Feb 11 425.00 0
S Feb 10 425.00 0
T Feb 07 425.00 0
W Feb 06 425.00 0
T Feb 05 425.00 0
M Feb 04 425.00 0
S Feb 03 425.00 0
T Jan 31 425.00 0
W Jan 30 425.00 0
T Jan 29 425.00 0
M Jan 28 425.00 0
S Jan 27 425.00 0
T Jan 24 425.00 0
W Jan 23 425.00 0
T Jan 22 425.00 0
M Jan 21 425.00 0
S Jan 20 425.00 0
T Jan 17 425.00
IFO180 in Halifax   vs.  
Sunday, 03 February, 2019</br>Price: 752 Monday, 04 February, 2019</br>Price: 752 Tuesday, 05 February, 2019</br>Price: 752 Wednesday, 06 February, 2019</br>Price: 752 Thursday, 07 February, 2019</br>Price: 752 Sunday, 10 February, 2019</br>Price: 752 Monday, 11 February, 2019</br>Price: 752 Wednesday, 13 February, 2019</br>Price: 752 Thursday, 14 February, 2019</br>Price: 752 Saturday, 16 February, 2019</br>Price: 752
DAY PRICE CHANGE
S Feb 16 752.00 0
T Feb 14 752.00 0
W Feb 13 752.00 0
M Feb 11 752.00 0
S Feb 10 752.00 0
T Feb 07 752.00 0
W Feb 06 752.00 0
T Feb 05 752.00 0
M Feb 04 752.00 0
S Feb 03 752.00 0
T Jan 31 752.00 0
W Jan 30 752.00 0
T Jan 29 752.00 0
M Jan 28 752.00 0
S Jan 27 752.00 0
T Jan 24 752.00 0
W Jan 23 752.00 0
T Jan 22 752.00 0
M Jan 21 752.00 0
S Jan 20 752.00 0
T Jan 17 752.00
MDO in Halifax   vs.  
DAY PRICE CHANGE
S Feb 16 0
T Feb 14 0
W Feb 13 0
M Feb 11 0
S Feb 10 0
T Feb 07 0
W Feb 06 0
T Feb 05 0
M Feb 04 0
S Feb 03 0
T Jan 31 0
W Jan 30 0
T Jan 29 0
M Jan 28 0
S Jan 27 0
T Jan 24 0
W Jan 23 0
T Jan 22 0
M Jan 21 0
S Jan 20 0
T Jan 17
MGO in Halifax   vs.  
Sunday, 03 February, 2019</br>Price: 614.5 Monday, 04 February, 2019</br>Price: 614.5 Tuesday, 05 February, 2019</br>Price: 614.5 Wednesday, 06 February, 2019</br>Price: 614.5 Thursday, 07 February, 2019</br>Price: 614.5 Sunday, 10 February, 2019</br>Price: 614.5 Monday, 11 February, 2019</br>Price: 614.5 Wednesday, 13 February, 2019</br>Price: 614.5 Thursday, 14 February, 2019</br>Price: 614.5 Saturday, 16 February, 2019</br>Price: 614.5
DAY PRICE CHANGE
S Feb 16 614.50 0
T Feb 14 614.50 0
W Feb 13 614.50 0
M Feb 11 614.50 0
S Feb 10 614.50 0
T Feb 07 614.50 0
W Feb 06 614.50 0
T Feb 05 614.50 0
M Feb 04 614.50 0
S Feb 03 614.50 0
T Jan 31 614.50 0
W Jan 30 614.50 0
T Jan 29 614.50 0
M Jan 28 614.50 0
S Jan 27 614.50 0
T Jan 24 614.50 0
W Jan 23 614.50 0
T Jan 22 614.50 0
M Jan 21 614.50 0
S Jan 20 614.50 0
T Jan 17 614.50
SPONSORS

NEWSLETTER