Monday, 16 September 2019 | 11:52
SPONSORS

Rio Grande Bunker Prices

Bunker Prices in Rio Grande
Monday, 02 September, 2019</br>Price: 341 Tuesday, 03 September, 2019</br>Price: 341 Wednesday, 04 September, 2019</br>Price: 341 Saturday, 07 September, 2019</br>Price: 341 Sunday, 08 September, 2019</br>Price: 341 Monday, 09 September, 2019</br>Price: 341 Tuesday, 10 September, 2019</br>Price: 341 Wednesday, 11 September, 2019</br>Price: 341 Saturday, 14 September, 2019</br>Price: 341 Monday, 16 September, 2019</br>Price: 341 Monday, 02 September, 2019</br>Price: 372.5 Tuesday, 03 September, 2019</br>Price: 372.5 Wednesday, 04 September, 2019</br>Price: 372.5 Saturday, 07 September, 2019</br>Price: 372.5 Sunday, 08 September, 2019</br>Price: 372.5 Monday, 09 September, 2019</br>Price: 372.5 Tuesday, 10 September, 2019</br>Price: 372.5 Wednesday, 11 September, 2019</br>Price: 372.5 Saturday, 14 September, 2019</br>Price: 372.5 Monday, 16 September, 2019</br>Price: 372.5 Monday, 02 September, 2019</br>Price: 699 Tuesday, 03 September, 2019</br>Price: 699 Wednesday, 04 September, 2019</br>Price: 699 Saturday, 07 September, 2019</br>Price: 699 Sunday, 08 September, 2019</br>Price: 699 Monday, 09 September, 2019</br>Price: 699 Tuesday, 10 September, 2019</br>Price: 699 Wednesday, 11 September, 2019</br>Price: 699 Saturday, 14 September, 2019</br>Price: 699 Monday, 16 September, 2019</br>Price: 699
 
IFO380 in Rio Grande   vs.  
Monday, 02 September, 2019</br>Price: 341 Tuesday, 03 September, 2019</br>Price: 341 Wednesday, 04 September, 2019</br>Price: 341 Saturday, 07 September, 2019</br>Price: 341 Sunday, 08 September, 2019</br>Price: 341 Monday, 09 September, 2019</br>Price: 341 Tuesday, 10 September, 2019</br>Price: 341 Wednesday, 11 September, 2019</br>Price: 341 Saturday, 14 September, 2019</br>Price: 341 Monday, 16 September, 2019</br>Price: 341
 
DAY PRICE CHANGE
M Sep 16 341.00 0
S Sep 14 341.00 0
W Sep 11 341.00 0
T Sep 10 341.00 0
M Sep 09 341.00 0
S Sep 08 341.00 0
S Sep 07 341.00 0
W Sep 04 341.00 0
T Sep 03 341.00 0
M Sep 02 341.00 0
S Sep 01 341.00 0
S Aug 31 341.00 0
W Aug 28 341.00 0
T Aug 27 341.00 0
M Aug 26 341.00 0
S Aug 25 341.00 0
S Aug 24 341.00 0
W Aug 21 341.00 0
T Aug 20 341.00 0
M Aug 19 341.00 0
S Aug 18 341.00 0
S Aug 17 341.00
IFO180 in Rio Grande   vs.  
Monday, 02 September, 2019</br>Price: 372.5 Tuesday, 03 September, 2019</br>Price: 372.5 Wednesday, 04 September, 2019</br>Price: 372.5 Saturday, 07 September, 2019</br>Price: 372.5 Sunday, 08 September, 2019</br>Price: 372.5 Monday, 09 September, 2019</br>Price: 372.5 Tuesday, 10 September, 2019</br>Price: 372.5 Wednesday, 11 September, 2019</br>Price: 372.5 Saturday, 14 September, 2019</br>Price: 372.5 Monday, 16 September, 2019</br>Price: 372.5
DAY PRICE CHANGE
M Sep 16 372.50 0
S Sep 14 372.50 0
W Sep 11 372.50 0
T Sep 10 372.50 0
M Sep 09 372.50 0
S Sep 08 372.50 0
S Sep 07 372.50 0
W Sep 04 372.50 0
T Sep 03 372.50 0
M Sep 02 372.50 0
S Sep 01 372.50 0
S Aug 31 372.50 0
W Aug 28 372.50 0
T Aug 27 372.50 0
M Aug 26 372.50 0
S Aug 25 372.50 0
S Aug 24 372.50 0
W Aug 21 372.50 0
T Aug 20 372.50 0
M Aug 19 372.50 0
S Aug 18 372.50 0
S Aug 17 372.50
MDO in Rio Grande   vs.  
DAY PRICE CHANGE
M Sep 16 0
S Sep 14 0
W Sep 11 0
T Sep 10 0
M Sep 09 0
S Sep 08 0
S Sep 07 0
W Sep 04 0
T Sep 03 0
M Sep 02 0
S Sep 01 0
S Aug 31 0
W Aug 28 0
T Aug 27 0
M Aug 26 0
S Aug 25 0
S Aug 24 0
W Aug 21 0
T Aug 20 0
M Aug 19 0
S Aug 18 0
S Aug 17
MGO in Rio Grande   vs.  
Monday, 02 September, 2019</br>Price: 699 Tuesday, 03 September, 2019</br>Price: 699 Wednesday, 04 September, 2019</br>Price: 699 Saturday, 07 September, 2019</br>Price: 699 Sunday, 08 September, 2019</br>Price: 699 Monday, 09 September, 2019</br>Price: 699 Tuesday, 10 September, 2019</br>Price: 699 Wednesday, 11 September, 2019</br>Price: 699 Saturday, 14 September, 2019</br>Price: 699 Monday, 16 September, 2019</br>Price: 699
DAY PRICE CHANGE
M Sep 16 699.00 0
S Sep 14 699.00 0
W Sep 11 699.00 0
T Sep 10 699.00 0
M Sep 09 699.00 0
S Sep 08 699.00 0
S Sep 07 699.00 0
W Sep 04 699.00 0
T Sep 03 699.00 0
M Sep 02 699.00 0
S Sep 01 699.00 0
S Aug 31 699.00 0
W Aug 28 699.00 0
T Aug 27 699.00 0
M Aug 26 699.00 0
S Aug 25 699.00 0
S Aug 24 699.00 0
W Aug 21 699.00 0
T Aug 20 699.00 0
M Aug 19 699.00 0
S Aug 18 699.00 0
S Aug 17 699.00
SPONSORS

NEWSLETTER