Wednesday, 15 July 2020 | 03:12
SPONSORS

Las Palmas Bunker Prices

Bunker Prices in Las Palmas
Tuesday, 30 June, 2020</br>Price: 458 Wednesday, 01 July, 2020</br>Price: 458 Saturday, 04 July, 2020</br>Price: 458 Sunday, 05 July, 2020</br>Price: 458 Monday, 06 July, 2020</br>Price: 458 Tuesday, 07 July, 2020</br>Price: 458 Wednesday, 08 July, 2020</br>Price: 458 Saturday, 11 July, 2020</br>Price: 458 Sunday, 12 July, 2020</br>Price: 458 Wednesday, 15 July, 2020</br>Price: 458 Tuesday, 30 June, 2020</br>Price: 482 Wednesday, 01 July, 2020</br>Price: 482 Saturday, 04 July, 2020</br>Price: 482 Sunday, 05 July, 2020</br>Price: 482 Monday, 06 July, 2020</br>Price: 482 Tuesday, 07 July, 2020</br>Price: 482 Wednesday, 08 July, 2020</br>Price: 482 Saturday, 11 July, 2020</br>Price: 482 Sunday, 12 July, 2020</br>Price: 482 Wednesday, 15 July, 2020</br>Price: 482 Tuesday, 30 June, 2020</br>Price: 673 Wednesday, 01 July, 2020</br>Price: 673 Saturday, 04 July, 2020</br>Price: 673 Sunday, 05 July, 2020</br>Price: 673 Monday, 06 July, 2020</br>Price: 673 Tuesday, 07 July, 2020</br>Price: 673 Wednesday, 08 July, 2020</br>Price: 673 Saturday, 11 July, 2020</br>Price: 673 Sunday, 12 July, 2020</br>Price: 673 Wednesday, 15 July, 2020</br>Price: 673
 
IFO380 in Las Palmas   vs.  
Tuesday, 30 June, 2020</br>Price: 458 Wednesday, 01 July, 2020</br>Price: 458 Saturday, 04 July, 2020</br>Price: 458 Sunday, 05 July, 2020</br>Price: 458 Monday, 06 July, 2020</br>Price: 458 Tuesday, 07 July, 2020</br>Price: 458 Wednesday, 08 July, 2020</br>Price: 458 Saturday, 11 July, 2020</br>Price: 458 Sunday, 12 July, 2020</br>Price: 458 Wednesday, 15 July, 2020</br>Price: 458
 
DAY PRICE CHANGE
W Jul 15 458.00 0
S Jul 12 458.00 0
S Jul 11 458.00 0
W Jul 08 458.00 0
T Jul 07 458.00 0
M Jul 06 458.00 0
S Jul 05 458.00 0
S Jul 04 458.00 0
W Jul 01 458.00 0
T Jun 30 458.00 0
M Jun 29 458.00 0
S Jun 28 458.00 0
S Jun 27 458.00 0
W Jun 24 458.00 0
T Jun 23 458.00 0
M Jun 22 458.00 0
S Jun 21 458.00 0
S Jun 20 458.00 0
W Jun 17 458.00 0
T Jun 16 458.00
IFO180 in Las Palmas   vs.  
Tuesday, 30 June, 2020</br>Price: 482 Wednesday, 01 July, 2020</br>Price: 482 Saturday, 04 July, 2020</br>Price: 482 Sunday, 05 July, 2020</br>Price: 482 Monday, 06 July, 2020</br>Price: 482 Tuesday, 07 July, 2020</br>Price: 482 Wednesday, 08 July, 2020</br>Price: 482 Saturday, 11 July, 2020</br>Price: 482 Sunday, 12 July, 2020</br>Price: 482 Wednesday, 15 July, 2020</br>Price: 482
DAY PRICE CHANGE
W Jul 15 482.00 0
S Jul 12 482.00 0
S Jul 11 482.00 0
W Jul 08 482.00 0
T Jul 07 482.00 0
M Jul 06 482.00 0
S Jul 05 482.00 0
S Jul 04 482.00 0
W Jul 01 482.00 0
T Jun 30 482.00 0
M Jun 29 482.00 0
S Jun 28 482.00 0
S Jun 27 482.00 0
W Jun 24 482.00 0
T Jun 23 482.00 0
M Jun 22 482.00 0
S Jun 21 482.00 0
S Jun 20 482.00 0
W Jun 17 482.00 0
T Jun 16 482.00
MDO in Las Palmas   vs.  
DAY PRICE CHANGE
W Jul 15 0
S Jul 12 0
S Jul 11 0
W Jul 08 0
T Jul 07 0
M Jul 06 0
S Jul 05 0
S Jul 04 0
W Jul 01 0
T Jun 30 0
M Jun 29 0
S Jun 28 0
S Jun 27 0
W Jun 24 0
T Jun 23 0
M Jun 22 0
S Jun 21 0
S Jun 20 0
W Jun 17 0
T Jun 16
MGO in Las Palmas   vs.  
Tuesday, 30 June, 2020</br>Price: 673 Wednesday, 01 July, 2020</br>Price: 673 Saturday, 04 July, 2020</br>Price: 673 Sunday, 05 July, 2020</br>Price: 673 Monday, 06 July, 2020</br>Price: 673 Tuesday, 07 July, 2020</br>Price: 673 Wednesday, 08 July, 2020</br>Price: 673 Saturday, 11 July, 2020</br>Price: 673 Sunday, 12 July, 2020</br>Price: 673 Wednesday, 15 July, 2020</br>Price: 673
DAY PRICE CHANGE
W Jul 15 673.00 0
S Jul 12 673.00 0
S Jul 11 673.00 0
W Jul 08 673.00 0
T Jul 07 673.00 0
M Jul 06 673.00 0
S Jul 05 673.00 0
S Jul 04 673.00 0
W Jul 01 673.00 0
T Jun 30 673.00 0
M Jun 29 673.00 0
S Jun 28 673.00 0
S Jun 27 673.00 0
W Jun 24 673.00 0
T Jun 23 673.00 0
M Jun 22 673.00 0
S Jun 21 673.00 0
S Jun 20 673.00 0
W Jun 17 673.00 0
T Jun 16 673.00
SPONSORS

NEWSLETTER