Wednesday, 27 March 2019 | 02:38
SPONSORS

Philadelphia Bunker Prices

Bunker Prices in Philadelphia
Tuesday, 12 March, 2019</br>Price: 330.5 Wednesday, 13 March, 2019</br>Price: 330.5 Saturday, 16 March, 2019</br>Price: 330.5 Sunday, 17 March, 2019</br>Price: 330.5 Monday, 18 March, 2019</br>Price: 330.5 Tuesday, 19 March, 2019</br>Price: 330.5 Wednesday, 20 March, 2019</br>Price: 330.5 Saturday, 23 March, 2019</br>Price: 330.5 Sunday, 24 March, 2019</br>Price: 330.5 Wednesday, 27 March, 2019</br>Price: 330.5 Tuesday, 12 March, 2019</br>Price: 352.5 Wednesday, 13 March, 2019</br>Price: 352.5 Saturday, 16 March, 2019</br>Price: 352.5 Sunday, 17 March, 2019</br>Price: 352.5 Monday, 18 March, 2019</br>Price: 352.5 Tuesday, 19 March, 2019</br>Price: 352.5 Wednesday, 20 March, 2019</br>Price: 352.5 Saturday, 23 March, 2019</br>Price: 352.5 Sunday, 24 March, 2019</br>Price: 352.5 Wednesday, 27 March, 2019</br>Price: 352.5 Tuesday, 12 March, 2019</br>Price: 528 Wednesday, 13 March, 2019</br>Price: 528 Saturday, 16 March, 2019</br>Price: 528 Sunday, 17 March, 2019</br>Price: 528 Monday, 18 March, 2019</br>Price: 528 Tuesday, 19 March, 2019</br>Price: 528 Wednesday, 20 March, 2019</br>Price: 528 Saturday, 23 March, 2019</br>Price: 528 Sunday, 24 March, 2019</br>Price: 528 Wednesday, 27 March, 2019</br>Price: 528
 
IFO380 in Philadelphia   vs.  
Tuesday, 12 March, 2019</br>Price: 330.5 Wednesday, 13 March, 2019</br>Price: 330.5 Saturday, 16 March, 2019</br>Price: 330.5 Sunday, 17 March, 2019</br>Price: 330.5 Monday, 18 March, 2019</br>Price: 330.5 Tuesday, 19 March, 2019</br>Price: 330.5 Wednesday, 20 March, 2019</br>Price: 330.5 Saturday, 23 March, 2019</br>Price: 330.5 Sunday, 24 March, 2019</br>Price: 330.5 Wednesday, 27 March, 2019</br>Price: 330.5
 
DAY PRICE CHANGE
W Mar 27 330.50 0
S Mar 24 330.50 0
S Mar 23 330.50 0
W Mar 20 330.50 0
T Mar 19 330.50 0
M Mar 18 330.50 0
S Mar 17 330.50 0
S Mar 16 330.50 0
W Mar 13 330.50 0
T Mar 12 330.50 0
M Mar 11 330.50 0
S Mar 10 330.50 0
S Mar 09 330.50 0
T Mar 07 330.50 0
W Mar 06 330.50 0
T Mar 05 330.50 0
M Mar 04 330.50 0
S Mar 03 330.50 0
T Feb 28 330.50
IFO180 in Philadelphia   vs.  
Tuesday, 12 March, 2019</br>Price: 352.5 Wednesday, 13 March, 2019</br>Price: 352.5 Saturday, 16 March, 2019</br>Price: 352.5 Sunday, 17 March, 2019</br>Price: 352.5 Monday, 18 March, 2019</br>Price: 352.5 Tuesday, 19 March, 2019</br>Price: 352.5 Wednesday, 20 March, 2019</br>Price: 352.5 Saturday, 23 March, 2019</br>Price: 352.5 Sunday, 24 March, 2019</br>Price: 352.5 Wednesday, 27 March, 2019</br>Price: 352.5
DAY PRICE CHANGE
W Mar 27 352.50 0
S Mar 24 352.50 0
S Mar 23 352.50 0
W Mar 20 352.50 0
T Mar 19 352.50 0
M Mar 18 352.50 0
S Mar 17 352.50 0
S Mar 16 352.50 0
W Mar 13 352.50 0
T Mar 12 352.50 0
M Mar 11 352.50 0
S Mar 10 352.50 0
S Mar 09 352.50 0
T Mar 07 352.50 0
W Mar 06 352.50 0
T Mar 05 352.50 0
M Mar 04 352.50 0
S Mar 03 352.50 0
T Feb 28 352.50
MDO in Philadelphia   vs.  
DAY PRICE CHANGE
W Mar 27 0
S Mar 24 0
S Mar 23 0
W Mar 20 0
T Mar 19 0
M Mar 18 0
S Mar 17 0
S Mar 16 0
W Mar 13 0
T Mar 12 0
M Mar 11 0
S Mar 10 0
S Mar 09 0
T Mar 07 0
W Mar 06 0
T Mar 05 0
M Mar 04 0
S Mar 03 0
T Feb 28
MGO in Philadelphia   vs.  
Tuesday, 12 March, 2019</br>Price: 528 Wednesday, 13 March, 2019</br>Price: 528 Saturday, 16 March, 2019</br>Price: 528 Sunday, 17 March, 2019</br>Price: 528 Monday, 18 March, 2019</br>Price: 528 Tuesday, 19 March, 2019</br>Price: 528 Wednesday, 20 March, 2019</br>Price: 528 Saturday, 23 March, 2019</br>Price: 528 Sunday, 24 March, 2019</br>Price: 528 Wednesday, 27 March, 2019</br>Price: 528
DAY PRICE CHANGE
W Mar 27 528.00 0
S Mar 24 528.00 0
S Mar 23 528.00 0
W Mar 20 528.00 0
T Mar 19 528.00 0
M Mar 18 528.00 0
S Mar 17 528.00 0
S Mar 16 528.00 0
W Mar 13 528.00 0
T Mar 12 528.00 0
M Mar 11 528.00 0
S Mar 10 528.00 0
S Mar 09 528.00 0
T Mar 07 528.00 0
W Mar 06 528.00 0
T Mar 05 528.00 0
M Mar 04 528.00 0
S Mar 03 528.00 0
T Feb 28 528.00
SPONSORS

NEWSLETTER