Monday, 16 September 2019 | 11:22
SPONSORS

Philadelphia Bunker Prices

Bunker Prices in Philadelphia
Monday, 02 September, 2019</br>Price: 330.5 Tuesday, 03 September, 2019</br>Price: 330.5 Wednesday, 04 September, 2019</br>Price: 330.5 Saturday, 07 September, 2019</br>Price: 330.5 Sunday, 08 September, 2019</br>Price: 330.5 Monday, 09 September, 2019</br>Price: 330.5 Tuesday, 10 September, 2019</br>Price: 330.5 Wednesday, 11 September, 2019</br>Price: 330.5 Saturday, 14 September, 2019</br>Price: 330.5 Monday, 16 September, 2019</br>Price: 330.5 Monday, 02 September, 2019</br>Price: 352.5 Tuesday, 03 September, 2019</br>Price: 352.5 Wednesday, 04 September, 2019</br>Price: 352.5 Saturday, 07 September, 2019</br>Price: 352.5 Sunday, 08 September, 2019</br>Price: 352.5 Monday, 09 September, 2019</br>Price: 352.5 Tuesday, 10 September, 2019</br>Price: 352.5 Wednesday, 11 September, 2019</br>Price: 352.5 Saturday, 14 September, 2019</br>Price: 352.5 Monday, 16 September, 2019</br>Price: 352.5 Monday, 02 September, 2019</br>Price: 528 Tuesday, 03 September, 2019</br>Price: 528 Wednesday, 04 September, 2019</br>Price: 528 Saturday, 07 September, 2019</br>Price: 528 Sunday, 08 September, 2019</br>Price: 528 Monday, 09 September, 2019</br>Price: 528 Tuesday, 10 September, 2019</br>Price: 528 Wednesday, 11 September, 2019</br>Price: 528 Saturday, 14 September, 2019</br>Price: 528 Monday, 16 September, 2019</br>Price: 528
 
IFO380 in Philadelphia   vs.  
Monday, 02 September, 2019</br>Price: 330.5 Tuesday, 03 September, 2019</br>Price: 330.5 Wednesday, 04 September, 2019</br>Price: 330.5 Saturday, 07 September, 2019</br>Price: 330.5 Sunday, 08 September, 2019</br>Price: 330.5 Monday, 09 September, 2019</br>Price: 330.5 Tuesday, 10 September, 2019</br>Price: 330.5 Wednesday, 11 September, 2019</br>Price: 330.5 Saturday, 14 September, 2019</br>Price: 330.5 Monday, 16 September, 2019</br>Price: 330.5
 
DAY PRICE CHANGE
M Sep 16 330.50 0
S Sep 14 330.50 0
W Sep 11 330.50 0
T Sep 10 330.50 0
M Sep 09 330.50 0
S Sep 08 330.50 0
S Sep 07 330.50 0
W Sep 04 330.50 0
T Sep 03 330.50 0
M Sep 02 330.50 0
S Sep 01 330.50 0
S Aug 31 330.50 0
W Aug 28 330.50 0
T Aug 27 330.50 0
M Aug 26 330.50 0
S Aug 25 330.50 0
S Aug 24 330.50 0
W Aug 21 330.50 0
T Aug 20 330.50 0
M Aug 19 330.50 0
S Aug 18 330.50 0
S Aug 17 330.50
IFO180 in Philadelphia   vs.  
Monday, 02 September, 2019</br>Price: 352.5 Tuesday, 03 September, 2019</br>Price: 352.5 Wednesday, 04 September, 2019</br>Price: 352.5 Saturday, 07 September, 2019</br>Price: 352.5 Sunday, 08 September, 2019</br>Price: 352.5 Monday, 09 September, 2019</br>Price: 352.5 Tuesday, 10 September, 2019</br>Price: 352.5 Wednesday, 11 September, 2019</br>Price: 352.5 Saturday, 14 September, 2019</br>Price: 352.5 Monday, 16 September, 2019</br>Price: 352.5
DAY PRICE CHANGE
M Sep 16 352.50 0
S Sep 14 352.50 0
W Sep 11 352.50 0
T Sep 10 352.50 0
M Sep 09 352.50 0
S Sep 08 352.50 0
S Sep 07 352.50 0
W Sep 04 352.50 0
T Sep 03 352.50 0
M Sep 02 352.50 0
S Sep 01 352.50 0
S Aug 31 352.50 0
W Aug 28 352.50 0
T Aug 27 352.50 0
M Aug 26 352.50 0
S Aug 25 352.50 0
S Aug 24 352.50 0
W Aug 21 352.50 0
T Aug 20 352.50 0
M Aug 19 352.50 0
S Aug 18 352.50 0
S Aug 17 352.50
MDO in Philadelphia   vs.  
DAY PRICE CHANGE
M Sep 16 0
S Sep 14 0
W Sep 11 0
T Sep 10 0
M Sep 09 0
S Sep 08 0
S Sep 07 0
W Sep 04 0
T Sep 03 0
M Sep 02 0
S Sep 01 0
S Aug 31 0
W Aug 28 0
T Aug 27 0
M Aug 26 0
S Aug 25 0
S Aug 24 0
W Aug 21 0
T Aug 20 0
M Aug 19 0
S Aug 18 0
S Aug 17
MGO in Philadelphia   vs.  
Monday, 02 September, 2019</br>Price: 528 Tuesday, 03 September, 2019</br>Price: 528 Wednesday, 04 September, 2019</br>Price: 528 Saturday, 07 September, 2019</br>Price: 528 Sunday, 08 September, 2019</br>Price: 528 Monday, 09 September, 2019</br>Price: 528 Tuesday, 10 September, 2019</br>Price: 528 Wednesday, 11 September, 2019</br>Price: 528 Saturday, 14 September, 2019</br>Price: 528 Monday, 16 September, 2019</br>Price: 528
DAY PRICE CHANGE
M Sep 16 528.00 0
S Sep 14 528.00 0
W Sep 11 528.00 0
T Sep 10 528.00 0
M Sep 09 528.00 0
S Sep 08 528.00 0
S Sep 07 528.00 0
W Sep 04 528.00 0
T Sep 03 528.00 0
M Sep 02 528.00 0
S Sep 01 528.00 0
S Aug 31 528.00 0
W Aug 28 528.00 0
T Aug 27 528.00 0
M Aug 26 528.00 0
S Aug 25 528.00 0
S Aug 24 528.00 0
W Aug 21 528.00 0
T Aug 20 528.00 0
M Aug 19 528.00 0
S Aug 18 528.00 0
S Aug 17 528.00
SPONSORS

NEWSLETTER