Saturday, 29 February 2020 | 09:00
SPONSORS

Vladivostok Bunker Prices

Bunker Prices in Vladivostok
Monday, 17 February, 2020</br>Price: 300 Tuesday, 18 February, 2020</br>Price: 300 Wednesday, 19 February, 2020</br>Price: 300 Thursday, 20 February, 2020</br>Price: 300 Sunday, 23 February, 2020</br>Price: 300 Monday, 24 February, 2020</br>Price: 300 Tuesday, 25 February, 2020</br>Price: 300 Wednesday, 26 February, 2020</br>Price: 300 Thursday, 27 February, 2020</br>Price: 300 Saturday, 29 February, 2020</br>Price: 300 Monday, 17 February, 2020</br>Price: 310 Tuesday, 18 February, 2020</br>Price: 310 Wednesday, 19 February, 2020</br>Price: 310 Thursday, 20 February, 2020</br>Price: 310 Sunday, 23 February, 2020</br>Price: 310 Monday, 24 February, 2020</br>Price: 310 Tuesday, 25 February, 2020</br>Price: 310 Wednesday, 26 February, 2020</br>Price: 310 Thursday, 27 February, 2020</br>Price: 310 Saturday, 29 February, 2020</br>Price: 310 Monday, 17 February, 2020</br>Price: 645 Tuesday, 18 February, 2020</br>Price: 645 Wednesday, 19 February, 2020</br>Price: 645 Thursday, 20 February, 2020</br>Price: 645 Sunday, 23 February, 2020</br>Price: 645 Monday, 24 February, 2020</br>Price: 645 Tuesday, 25 February, 2020</br>Price: 645 Wednesday, 26 February, 2020</br>Price: 645 Thursday, 27 February, 2020</br>Price: 645 Saturday, 29 February, 2020</br>Price: 645
 
IFO380 in Vladivostok   vs.  
Monday, 17 February, 2020</br>Price: 300 Tuesday, 18 February, 2020</br>Price: 300 Wednesday, 19 February, 2020</br>Price: 300 Thursday, 20 February, 2020</br>Price: 300 Sunday, 23 February, 2020</br>Price: 300 Monday, 24 February, 2020</br>Price: 300 Tuesday, 25 February, 2020</br>Price: 300 Wednesday, 26 February, 2020</br>Price: 300 Thursday, 27 February, 2020</br>Price: 300 Saturday, 29 February, 2020</br>Price: 300
 
DAY PRICE CHANGE
S Feb 29 300.00 0
T Feb 27 300.00 0
W Feb 26 300.00 0
T Feb 25 300.00 0
M Feb 24 300.00 0
S Feb 23 300.00 0
T Feb 20 300.00 0
W Feb 19 300.00 0
T Feb 18 300.00 0
M Feb 17 300.00 0
S Feb 16 300.00 0
T Feb 13 300.00 0
W Feb 12 300.00 0
T Feb 11 300.00 0
M Feb 10 300.00 0
S Feb 09 300.00 0
T Feb 06 300.00 0
W Feb 05 300.00 0
T Feb 04 300.00 0
M Feb 03 300.00 0
S Feb 02 300.00 0
T Jan 30 300.00
IFO180 in Vladivostok   vs.  
Monday, 17 February, 2020</br>Price: 310 Tuesday, 18 February, 2020</br>Price: 310 Wednesday, 19 February, 2020</br>Price: 310 Thursday, 20 February, 2020</br>Price: 310 Sunday, 23 February, 2020</br>Price: 310 Monday, 24 February, 2020</br>Price: 310 Tuesday, 25 February, 2020</br>Price: 310 Wednesday, 26 February, 2020</br>Price: 310 Thursday, 27 February, 2020</br>Price: 310 Saturday, 29 February, 2020</br>Price: 310
DAY PRICE CHANGE
S Feb 29 310.00 0
T Feb 27 310.00 0
W Feb 26 310.00 0
T Feb 25 310.00 0
M Feb 24 310.00 0
S Feb 23 310.00 0
T Feb 20 310.00 0
W Feb 19 310.00 0
T Feb 18 310.00 0
M Feb 17 310.00 0
S Feb 16 310.00 0
T Feb 13 310.00 0
W Feb 12 310.00 0
T Feb 11 310.00 0
M Feb 10 310.00 0
S Feb 09 310.00 0
T Feb 06 310.00 0
W Feb 05 310.00 0
T Feb 04 310.00 0
M Feb 03 310.00 0
S Feb 02 310.00 0
T Jan 30 310.00
MDO in Vladivostok   vs.  
DAY PRICE CHANGE
S Feb 29 0
T Feb 27 0
W Feb 26 0
T Feb 25 0
M Feb 24 0
S Feb 23 0
T Feb 20 0
W Feb 19 0
T Feb 18 0
M Feb 17 0
S Feb 16 0
T Feb 13 0
W Feb 12 0
T Feb 11 0
M Feb 10 0
S Feb 09 0
T Feb 06 0
W Feb 05 0
T Feb 04 0
M Feb 03 0
S Feb 02 0
T Jan 30
MGO in Vladivostok   vs.  
Monday, 17 February, 2020</br>Price: 645 Tuesday, 18 February, 2020</br>Price: 645 Wednesday, 19 February, 2020</br>Price: 645 Thursday, 20 February, 2020</br>Price: 645 Sunday, 23 February, 2020</br>Price: 645 Monday, 24 February, 2020</br>Price: 645 Tuesday, 25 February, 2020</br>Price: 645 Wednesday, 26 February, 2020</br>Price: 645 Thursday, 27 February, 2020</br>Price: 645 Saturday, 29 February, 2020</br>Price: 645
DAY PRICE CHANGE
S Feb 29 645.00 0
T Feb 27 645.00 0
W Feb 26 645.00 0
T Feb 25 645.00 0
M Feb 24 645.00 0
S Feb 23 645.00 0
T Feb 20 645.00 0
W Feb 19 645.00 0
T Feb 18 645.00 0
M Feb 17 645.00 0
S Feb 16 645.00 0
T Feb 13 645.00 0
W Feb 12 645.00 0
T Feb 11 645.00 0
M Feb 10 645.00 0
S Feb 09 645.00 0
T Feb 06 645.00 0
W Feb 05 645.00 0
T Feb 04 645.00 0
M Feb 03 645.00 0
S Feb 02 645.00 0
T Jan 30 645.00
SPONSORS

NEWSLETTER