Friday, 15 November 2019 | 10:45
SPONSORS

Istanbul Bunker Prices

Bunker Prices in Istanbul
Monday, 04 November, 2019</br>Price: 329.78 Tuesday, 05 November, 2019</br>Price: 335.72 Wednesday, 06 November, 2019</br>Price: 325.54 Thursday, 07 November, 2019</br>Price: 315.22 Sunday, 10 November, 2019</br>Price: 318.62 Monday, 11 November, 2019</br>Price: 313.63 Tuesday, 12 November, 2019</br>Price: 295 Wednesday, 13 November, 2019</br>Price: 311.64 Thursday, 14 November, 2019</br>Price: 303.56 Friday, 15 November, 2019</br>Price: 303.56 Monday, 04 November, 2019</br>Price: 403.5 Tuesday, 05 November, 2019</br>Price: 403.5 Wednesday, 06 November, 2019</br>Price: 403.5 Thursday, 07 November, 2019</br>Price: 403.5 Sunday, 10 November, 2019</br>Price: 403.5 Monday, 11 November, 2019</br>Price: 403.5 Tuesday, 12 November, 2019</br>Price: 403.5 Wednesday, 13 November, 2019</br>Price: 403.5 Thursday, 14 November, 2019</br>Price: 403.5 Friday, 15 November, 2019</br>Price: 403.5 Monday, 04 November, 2019</br>Price: 652.08 Tuesday, 05 November, 2019</br>Price: 667.41 Wednesday, 06 November, 2019</br>Price: 662.02 Thursday, 07 November, 2019</br>Price: 655.45 Sunday, 10 November, 2019</br>Price: 654.95 Monday, 11 November, 2019</br>Price: 651.14 Tuesday, 12 November, 2019</br>Price: 647.38 Wednesday, 13 November, 2019</br>Price: 661.28 Thursday, 14 November, 2019</br>Price: 645.98 Friday, 15 November, 2019</br>Price: 645.98
 
IFO380 in Istanbul   vs.  
Monday, 04 November, 2019</br>Price: 329.78 Tuesday, 05 November, 2019</br>Price: 335.72 Wednesday, 06 November, 2019</br>Price: 325.54 Thursday, 07 November, 2019</br>Price: 315.22 Sunday, 10 November, 2019</br>Price: 318.62 Monday, 11 November, 2019</br>Price: 313.63 Tuesday, 12 November, 2019</br>Price: 295 Wednesday, 13 November, 2019</br>Price: 311.64 Thursday, 14 November, 2019</br>Price: 303.56 Friday, 15 November, 2019</br>Price: 303.56
 
DAY PRICE CHANGE
F Nov 15 303.56 0
T Nov 14 303.56 -8.07999999999998
W Nov 13 311.64 16.64
T Nov 12 295.00 -18.63
M Nov 11 313.63 -4.99000000000001
S Nov 10 318.62 3.39999999999998
T Nov 07 315.22 -10.32
W Nov 06 325.54 -10.18
T Nov 05 335.72 5.94000000000005
M Nov 04 329.78 -3.61000000000001
S Nov 03 333.39 7.19999999999999
W Oct 30 326.19 -6.73000000000002
T Oct 29 332.92 0
M Oct 28 332.92 0
S Oct 27 332.92 -5.00999999999999
S Oct 26 337.93 8.72000000000003
W Oct 23 329.21 2.84999999999997
T Oct 22 326.36 8.61000000000001
M Oct 21 317.75 -11.63
S Oct 20 329.38 -4.85000000000002
S Oct 19 334.23 -12.46
W Oct 16 346.69
IFO180 in Istanbul   vs.  
Monday, 04 November, 2019</br>Price: 403.5 Tuesday, 05 November, 2019</br>Price: 403.5 Wednesday, 06 November, 2019</br>Price: 403.5 Thursday, 07 November, 2019</br>Price: 403.5 Sunday, 10 November, 2019</br>Price: 403.5 Monday, 11 November, 2019</br>Price: 403.5 Tuesday, 12 November, 2019</br>Price: 403.5 Wednesday, 13 November, 2019</br>Price: 403.5 Thursday, 14 November, 2019</br>Price: 403.5 Friday, 15 November, 2019</br>Price: 403.5
DAY PRICE CHANGE
F Nov 15 403.50 0
T Nov 14 403.50 0
W Nov 13 403.50 0
T Nov 12 403.50 0
M Nov 11 403.50 0
S Nov 10 403.50 0
T Nov 07 403.50 0
W Nov 06 403.50 0
T Nov 05 403.50 0
M Nov 04 403.50 0
S Nov 03 403.50 0
W Oct 30 403.50 0
T Oct 29 403.50 0
M Oct 28 403.50 0
S Oct 27 403.50 0
S Oct 26 403.50 0
W Oct 23 403.50 0
T Oct 22 403.50 0
M Oct 21 403.50 0
S Oct 20 403.50 0
S Oct 19 403.50 0
W Oct 16 403.50
MDO in Istanbul   vs.  
DAY PRICE CHANGE
F Nov 15 0
T Nov 14 0
W Nov 13 0
T Nov 12 0
M Nov 11 0
S Nov 10 0
T Nov 07 0
W Nov 06 0
T Nov 05 0
M Nov 04 0
S Nov 03 0
W Oct 30 0
T Oct 29 0
M Oct 28 0
S Oct 27 0
S Oct 26 0
W Oct 23 0
T Oct 22 0
M Oct 21 0
S Oct 20 0
S Oct 19 0
W Oct 16
MGO in Istanbul   vs.  
Monday, 04 November, 2019</br>Price: 652.08 Tuesday, 05 November, 2019</br>Price: 667.41 Wednesday, 06 November, 2019</br>Price: 662.02 Thursday, 07 November, 2019</br>Price: 655.45 Sunday, 10 November, 2019</br>Price: 654.95 Monday, 11 November, 2019</br>Price: 651.14 Tuesday, 12 November, 2019</br>Price: 647.38 Wednesday, 13 November, 2019</br>Price: 661.28 Thursday, 14 November, 2019</br>Price: 645.98 Friday, 15 November, 2019</br>Price: 645.98
DAY PRICE CHANGE
F Nov 15 645.98 0
T Nov 14 645.98 -15.3
W Nov 13 661.28 13.9
T Nov 12 647.38 -3.75999999999999
M Nov 11 651.14 -3.81000000000006
S Nov 10 654.95 -0.5
T Nov 07 655.45 -6.56999999999994
W Nov 06 662.02 -5.38999999999999
T Nov 05 667.41 15.3299999999999
M Nov 04 652.08 -14.3199999999999
S Nov 03 666.40 0.169999999999959
W Oct 30 666.23 -11.1999999999999
T Oct 29 677.43 0
M Oct 28 677.43 0.139999999999986
S Oct 27 677.29 1.93999999999994
S Oct 26 675.35 -0.709999999999923
W Oct 23 676.06 1.31999999999994
T Oct 22 674.74 7.57000000000005
M Oct 21 667.17 3.29999999999995
S Oct 20 663.87 0.620000000000005
S Oct 19 663.25 -7.90999999999997
W Oct 16 671.16
SPONSORS

NEWSLETTER