Tuesday, 12 December 2023 | 02:16
SPONSORS

Rotterdam Bunker Prices

Bunker Prices in Rotterdam
Tuesday, 28 November, 2023</br>Price: 555 Wednesday, 29 November, 2023</br>Price: 555 Thursday, 30 November, 2023</br>Price: 555 Sunday, 03 December, 2023</br>Price: 555 Monday, 04 December, 2023</br>Price: 555 Tuesday, 05 December, 2023</br>Price: 555 Wednesday, 06 December, 2023</br>Price: 555 Thursday, 07 December, 2023</br>Price: 555 Sunday, 10 December, 2023</br>Price: 555 Tuesday, 12 December, 2023</br>Price: 555 Tuesday, 28 November, 2023</br>Price: 603 Wednesday, 29 November, 2023</br>Price: 603 Thursday, 30 November, 2023</br>Price: 603 Sunday, 03 December, 2023</br>Price: 603 Monday, 04 December, 2023</br>Price: 603 Tuesday, 05 December, 2023</br>Price: 603 Wednesday, 06 December, 2023</br>Price: 603 Thursday, 07 December, 2023</br>Price: 603 Sunday, 10 December, 2023</br>Price: 603 Tuesday, 12 December, 2023</br>Price: 603 Tuesday, 28 November, 2023</br>Price: 891 Wednesday, 29 November, 2023</br>Price: 891 Thursday, 30 November, 2023</br>Price: 891 Sunday, 03 December, 2023</br>Price: 891 Monday, 04 December, 2023</br>Price: 891 Tuesday, 05 December, 2023</br>Price: 891 Wednesday, 06 December, 2023</br>Price: 891 Thursday, 07 December, 2023</br>Price: 891 Sunday, 10 December, 2023</br>Price: 891 Tuesday, 12 December, 2023</br>Price: 891
 
IFO380 in Rotterdam    vs.  
Tuesday, 28 November, 2023</br>Price: 555 Wednesday, 29 November, 2023</br>Price: 555 Thursday, 30 November, 2023</br>Price: 555 Sunday, 03 December, 2023</br>Price: 555 Monday, 04 December, 2023</br>Price: 555 Tuesday, 05 December, 2023</br>Price: 555 Wednesday, 06 December, 2023</br>Price: 555 Thursday, 07 December, 2023</br>Price: 555 Sunday, 10 December, 2023</br>Price: 555 Tuesday, 12 December, 2023</br>Price: 555
 
DAY PRICE CHANGE
T Dec 12 555.00 0
S Dec 10 555.00 0
T Dec 07 555.00 0
W Dec 06 555.00 0
T Dec 05 555.00 0
M Dec 04 555.00 0
S Dec 03 555.00 0
T Nov 30 555.00 0
W Nov 29 555.00 0
T Nov 28 555.00 0
M Nov 27 555.00 0
S Nov 26 555.00 0
T Nov 23 555.00 0
W Nov 22 555.00 0
T Nov 21 555.00 0
M Nov 20 555.00 0
S Nov 19 555.00 0
T Nov 16 555.00 0
W Nov 15 555.00 0
T Nov 14 555.00 0
M Nov 13 555.00
IFO180 in Rotterdam    vs.  
DAY PRICE CHANGE
T Dec 12 0
S Dec 10 0
T Dec 07 0
W Dec 06 0
T Dec 05 0
M Dec 04 0
S Dec 03 0
T Nov 30 0
W Nov 29 0
T Nov 28 0
M Nov 27 0
S Nov 26 0
T Nov 23 0
W Nov 22 0
T Nov 21 0
M Nov 20 0
S Nov 19 0
T Nov 16 0
W Nov 15 0
T Nov 14 0
M Nov 13
MDO in Rotterdam    vs.  
Tuesday, 28 November, 2023</br>Price: 603 Wednesday, 29 November, 2023</br>Price: 603 Thursday, 30 November, 2023</br>Price: 603 Sunday, 03 December, 2023</br>Price: 603 Monday, 04 December, 2023</br>Price: 603 Tuesday, 05 December, 2023</br>Price: 603 Wednesday, 06 December, 2023</br>Price: 603 Thursday, 07 December, 2023</br>Price: 603 Sunday, 10 December, 2023</br>Price: 603 Tuesday, 12 December, 2023</br>Price: 603
DAY PRICE CHANGE
T Dec 12 603.00 0
S Dec 10 603.00 0
T Dec 07 603.00 0
W Dec 06 603.00 0
T Dec 05 603.00 0
M Dec 04 603.00 0
S Dec 03 603.00 0
T Nov 30 603.00 0
W Nov 29 603.00 0
T Nov 28 603.00 0
M Nov 27 603.00 0
S Nov 26 603.00 0
T Nov 23 603.00 0
W Nov 22 603.00 0
T Nov 21 603.00 0
M Nov 20 603.00 0
S Nov 19 603.00 0
T Nov 16 603.00 0
W Nov 15 603.00 0
T Nov 14 603.00 0
M Nov 13 603.00
MGO in Rotterdam    vs.  
Tuesday, 28 November, 2023</br>Price: 891 Wednesday, 29 November, 2023</br>Price: 891 Thursday, 30 November, 2023</br>Price: 891 Sunday, 03 December, 2023</br>Price: 891 Monday, 04 December, 2023</br>Price: 891 Tuesday, 05 December, 2023</br>Price: 891 Wednesday, 06 December, 2023</br>Price: 891 Thursday, 07 December, 2023</br>Price: 891 Sunday, 10 December, 2023</br>Price: 891 Tuesday, 12 December, 2023</br>Price: 891
DAY PRICE CHANGE
T Dec 12 891.00 0
S Dec 10 891.00 0
T Dec 07 891.00 0
W Dec 06 891.00 0
T Dec 05 891.00 0
M Dec 04 891.00 0
S Dec 03 891.00 0
T Nov 30 891.00 0
W Nov 29 891.00 0
T Nov 28 891.00 0
M Nov 27 891.00 0
S Nov 26 891.00 0
T Nov 23 891.00 0
W Nov 22 891.00 0
T Nov 21 891.00 0
M Nov 20 891.00 0
S Nov 19 891.00 0
T Nov 16 891.00 0
W Nov 15 891.00 0
T Nov 14 891.00 0
M Nov 13 891.00
SPONSORS

NEWSLETTER