Thursday, 18 April 2024 | 01:03
SPONSORS

Salvador Bunker Prices

Bunker Prices in Salvador
Thursday, 18 April, 2024</br>Price: 359 Thursday, 18 April, 2024</br>Price: 390.5 Thursday, 18 April, 2024</br>Price: 680
 
IFO380 in Salvador   vs.  
Thursday, 18 April, 2024</br>Price: 359
 
DAY PRICE CHANGE
T Apr 18 359.00
IFO180 in Salvador   vs.  
Thursday, 18 April, 2024</br>Price: 390.5
DAY PRICE CHANGE
T Apr 18 390.50
MDO in Salvador   vs.  
DAY PRICE CHANGE
T Apr 18
MGO in Salvador   vs.  
Thursday, 18 April, 2024</br>Price: 680
DAY PRICE CHANGE
T Apr 18 680.00
SPONSORS

NEWSLETTER