Wednesday, 28 July 2021 | 21:11
SPONSORS

Vladivostok Bunker Prices

Bunker Prices in Vladivostok
Wednesday, 14 July, 2021</br>Price: 300 Saturday, 17 July, 2021</br>Price: 300 Sunday, 18 July, 2021</br>Price: 300 Monday, 19 July, 2021</br>Price: 300 Tuesday, 20 July, 2021</br>Price: 300 Wednesday, 21 July, 2021</br>Price: 300 Saturday, 24 July, 2021</br>Price: 300 Sunday, 25 July, 2021</br>Price: 300 Monday, 26 July, 2021</br>Price: 300 Wednesday, 28 July, 2021</br>Price: 300 Wednesday, 14 July, 2021</br>Price: 310 Saturday, 17 July, 2021</br>Price: 310 Sunday, 18 July, 2021</br>Price: 310 Monday, 19 July, 2021</br>Price: 310 Tuesday, 20 July, 2021</br>Price: 310 Wednesday, 21 July, 2021</br>Price: 310 Saturday, 24 July, 2021</br>Price: 310 Sunday, 25 July, 2021</br>Price: 310 Monday, 26 July, 2021</br>Price: 310 Wednesday, 28 July, 2021</br>Price: 310 Wednesday, 14 July, 2021</br>Price: 645 Saturday, 17 July, 2021</br>Price: 645 Sunday, 18 July, 2021</br>Price: 645 Monday, 19 July, 2021</br>Price: 645 Tuesday, 20 July, 2021</br>Price: 645 Wednesday, 21 July, 2021</br>Price: 645 Saturday, 24 July, 2021</br>Price: 645 Sunday, 25 July, 2021</br>Price: 645 Monday, 26 July, 2021</br>Price: 645 Wednesday, 28 July, 2021</br>Price: 645
 
IFO380 in Vladivostok   vs.  
Wednesday, 14 July, 2021</br>Price: 300 Saturday, 17 July, 2021</br>Price: 300 Sunday, 18 July, 2021</br>Price: 300 Monday, 19 July, 2021</br>Price: 300 Tuesday, 20 July, 2021</br>Price: 300 Wednesday, 21 July, 2021</br>Price: 300 Saturday, 24 July, 2021</br>Price: 300 Sunday, 25 July, 2021</br>Price: 300 Monday, 26 July, 2021</br>Price: 300 Wednesday, 28 July, 2021</br>Price: 300
 
DAY PRICE CHANGE
W Jul 28 300.00 0
M Jul 26 300.00 0
S Jul 25 300.00 0
S Jul 24 300.00 0
W Jul 21 300.00 0
T Jul 20 300.00 0
M Jul 19 300.00 0
S Jul 18 300.00 0
S Jul 17 300.00 0
W Jul 14 300.00 0
T Jul 13 300.00 0
M Jul 12 300.00 0
S Jul 11 300.00 0
S Jul 10 300.00 0
W Jul 07 300.00 0
T Jul 06 300.00 0
M Jul 05 300.00 0
S Jul 04 300.00 0
W Jun 30 300.00 0
T Jun 29 300.00
IFO180 in Vladivostok   vs.  
Wednesday, 14 July, 2021</br>Price: 310 Saturday, 17 July, 2021</br>Price: 310 Sunday, 18 July, 2021</br>Price: 310 Monday, 19 July, 2021</br>Price: 310 Tuesday, 20 July, 2021</br>Price: 310 Wednesday, 21 July, 2021</br>Price: 310 Saturday, 24 July, 2021</br>Price: 310 Sunday, 25 July, 2021</br>Price: 310 Monday, 26 July, 2021</br>Price: 310 Wednesday, 28 July, 2021</br>Price: 310
DAY PRICE CHANGE
W Jul 28 310.00 0
M Jul 26 310.00 0
S Jul 25 310.00 0
S Jul 24 310.00 0
W Jul 21 310.00 0
T Jul 20 310.00 0
M Jul 19 310.00 0
S Jul 18 310.00 0
S Jul 17 310.00 0
W Jul 14 310.00 0
T Jul 13 310.00 0
M Jul 12 310.00 0
S Jul 11 310.00 0
S Jul 10 310.00 0
W Jul 07 310.00 0
T Jul 06 310.00 0
M Jul 05 310.00 0
S Jul 04 310.00 0
W Jun 30 310.00 0
T Jun 29 310.00
MDO in Vladivostok   vs.  
DAY PRICE CHANGE
W Jul 28 0
M Jul 26 0
S Jul 25 0
S Jul 24 0
W Jul 21 0
T Jul 20 0
M Jul 19 0
S Jul 18 0
S Jul 17 0
W Jul 14 0
T Jul 13 0
M Jul 12 0
S Jul 11 0
S Jul 10 0
W Jul 07 0
T Jul 06 0
M Jul 05 0
S Jul 04 0
W Jun 30 0
T Jun 29
MGO in Vladivostok   vs.  
Wednesday, 14 July, 2021</br>Price: 645 Saturday, 17 July, 2021</br>Price: 645 Sunday, 18 July, 2021</br>Price: 645 Monday, 19 July, 2021</br>Price: 645 Tuesday, 20 July, 2021</br>Price: 645 Wednesday, 21 July, 2021</br>Price: 645 Saturday, 24 July, 2021</br>Price: 645 Sunday, 25 July, 2021</br>Price: 645 Monday, 26 July, 2021</br>Price: 645 Wednesday, 28 July, 2021</br>Price: 645
DAY PRICE CHANGE
W Jul 28 645.00 0
M Jul 26 645.00 0
S Jul 25 645.00 0
S Jul 24 645.00 0
W Jul 21 645.00 0
T Jul 20 645.00 0
M Jul 19 645.00 0
S Jul 18 645.00 0
S Jul 17 645.00 0
W Jul 14 645.00 0
T Jul 13 645.00 0
M Jul 12 645.00 0
S Jul 11 645.00 0
S Jul 10 645.00 0
W Jul 07 645.00 0
T Jul 06 645.00 0
M Jul 05 645.00 0
S Jul 04 645.00 0
W Jun 30 645.00 0
T Jun 29 645.00
SPONSORS

NEWSLETTER